Den kiekke Slanges Fald Apollinem bevæger,
Han spidse Morder-Piil paa krumme Bue legger,
Hvor udaf Hierax strax føled Hierte-Stød,
Og med den hvasse Piil faldt ned paa Jorden død.
Men Pan af Medynk ham i anden Form omstøber,
Saa af en Høg en Mand i Daphne Skov omløber.
Den blodig Piil, som dybt i duned Bryst end stod,
Til en Hirtsfænger blev; den Linie udaf Blod,
Som udaf Saaret flød, til rødt Geheng brodered,
Med smaa Sølv-Plader paa. Af Hoved-Duun formeret
En Hue blev, som han gav Navn udaf Cachet.
Han dog sin forrig Siel beholdt; thi all hans Æt
I Skove, Lunde fast den meste Tid omsvæve,
Paa Høge-Viis og Art i andre Ting og leve:
Thi, som en Høg er Skræk for mindre vinged Dyr,
Saa Bønder, Hyrder fast som Pest en Skov-Fogd skyr.


About Ludvig Holberg


Read more...

Poet of the day

Christopher Pearse Cranch (March 8, 1815 – January 20, 1892) was an American writer and artist.

Cranch was born in the District of Columbia. He attended Columbian College and Harvard Divinity School. He briefly held a position as a Unitarian minister. Later, he pursued various occupations: a magazine editor, caricaturist,...
Read more...

Poem of the day


Songs that could span the earth,
When leaping thought had stirred them,
In many an hour since birth,
We heard or dreamed we heard them.

Sometimes to all their sway
We yield ourselves half fearing,
Sometimes with hearts grown grey
We curse ourselves for...
Read more...