Kom Tasso! — bød Hesperien med Fryd -
Kom Digterkonning! og bestig din Throne!
Paa Capitoliet Triumphen nyd!
Modtag af Samtids Haand din Laurbærkrone!

„O!" — sukked han, „behold din Hæder, Jord!
Ei dine Laurbær var det jeg begjærte;
Men eier du hvad Tasso sukker for,
Da giv det Fred, det arme Digterhjerte!"

I Drømme kom et Fredens Sendebud,
En Stemme lød: „gak! søg, og du skal finde!
Til Laurbærkroningen drag hen med Gud!
Og du skal selv en Palmekrone vinde."

Og see! et Lys oprandt for Skialdens Blik,
Han saae til Himlen, gjorded sine Lænder,
Ad tornet Stie han Længselsgangen gik,
Med Luth og Pilgrimsstav i fromme Hænder.

I Klosterstaden mødig han indtreen,
Udmattet sank han, og til Hvile stunded,
En Broder bar ham i sin Celle ind,
Der under Bøn den Pilgrim sødt henblunded.

Og mens du fletted ham din Krands, o! Jord,
Blev Himmelkrandsen om hans Tinding vunden,
Paa Seraphvinger Skjaldens Sjæl henfoer,
Han havde Evighedens Palmer funden.

Fred med dig, Barde! hist en snever Steen
I Klosterkirken kold din Larve giemmer;
Foruden Minde smuldre dine Been,
Mens Slægterne din milde Aand fornemmer.

„Her" — hvidsker den, som fjerne Svaners Sang -
„Her skal ei Krandsen Digteren belønne:
Han vandre fordringsløs sin Pilgrimsgang!
Hist vente Palmerne, de eviggrønne."


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Ethel Turner was an Australian novelist and children's writer.

Biography

Ethel Turner was born in Doncaster, Yorkshire, England on 24th January, 1872. She migrated to Australia with her widowed mother, older sister Lilian and step sister, Jeannie in 1880.

Educated at Sydney Girls’ High School, she and Lilian wrote stories...
Read more...

Poem of the day


Dugdraaben blinker paa Rosengreen;
Den tindrer, den zittrer af Glæde:
I mindste Dugperle, klar og reen,
Er Verdenssolen tilstede.

Sjæle er Draaber paa Livets Green;
De tindre, de zittre af Glæde:
I Sjælens Dugperle, klar og reen,
Er Verdensaanden tilstede.

Dugdraaben blinker et Øjeblik; Read more...