Fredrik Og Clara

written by Johan Ludvig Heiberg

Fredrik Og Clara

— Johan Ludvig Heiberg

Jeg kom bag Plankeværket
Og slap i Haven ind.
Mon Ingen mig har mærket
I dette Maaneskin?
Nu stille, ganske stille,
Med sagte, lydløst Fjed!
Nu staaer jeg, hvor hun vilde,
Paa vort bestemte Sted.
Her hilses jeg alt af den blendende Jasmin,
Men hun, som jeg venter, er mere hvid og fiin.
Imorgen til Armeen! idag til Favnetag!
Imorgen bliver meget forskjellig fra Idag.

Ja sjelden er i Staden
En Have som den her.
Og adskilt kun ved Gaden
Er Volden ganske nær.
Tidt stirred jeg fra Banken
Hertil, og saae mig blind,
Men kom dog kun ved Tanken
I Paradiset ind.
Nu staaer jeg herinde, jeg er i Lykkens Havn,
Om lidt skal den Skjønne sig hvile til min Favn
Imorgen til Armeen! idag til Favnetag!
Imorgen bliver meget forskjellig fra Idag.

See Maanen, hvor den seiler
Hen over Voldens Kant!
Det venstre Lys den feiler,
Saa er den Haabets Pant.
Maaskee dog, naar den fylder
Sin hele Runddeel ud,
Min Bleghed den forgylder
Og Taaren hos min Brud
Hvad Skjæbnen vil bringe, det lad den bringe kun!
Idag er jeg vis paa en salig Afskedsstund.
Imorgen til Armeen! idag til Favnetag!
Imorgen bliver meget forskjellig fra Idag.

Hvor smukt nu Maanen skinner
Paa denne Gyldenregn!
Men ved dens Lysning finder
Jeg hist et bedre Tegn:
Den hvide Kjole glimter,
Jeg kjender denne Dragt;
Det mørke Shawl jeg skimter,
Om hendes Hoved lagt.
O Clara! vi mødes til Afsked denne Qveld,
Men lifligt som Velkomst mig følger Dit Farvel.
Imorgen til Armeen! idag til Favnetag!
Nu glemmer jeg Imorgen, og lever for Idag.

Poem of the Day

The Height Of Land

Duncan Campbell Scott

Here is the height of land:
The watershed on either hand
Goes down to Hudson Bay
Or Lake Superior;
The stars are up, and far away
The wind sounds in the wood, wearier

Read Full Poem

Poet of the Day

Stevie Smith

Florence Margaret Smith was born on September 20, 1902 in Hull, England. Her father left the family to join the North Sea Patrol when she was just a young girl. She moved at the age of three to Palmers Green where she...

Read Full Biography