Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!
Nu er der Fred paa Jorderig,
Gud har med Synd're gjort Forlig!
Jubler, I Folk, i Morgen-Gry!
Synger med Engle høit i Sky:
Ære nu være Guders Gud,
Med vor nyfødte Konning prud!
Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!

Christus, tilbedt i Stjerne-Slot,
Christus, evindelig vor Drot,
Kom nu i Kveld til Verdens Ø,
Moderen hans fuldskiær en Mø!
Hil være Ordet, som blev Kiød,
Guddommen, svøbt i Jomfru-Skiød,
Jesus, vor Drot, Immanuel!
Mennesket Gud nu tækkes vel!
Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!

Hil være ham, Freds-Fyrsten skiøn,
Sandhedens Soel, den Godes Søn!
Vingede Ord fra ham giør sund,
Lyset med Liv er i hans Mund!
Dulgt haver han sit Dommer-Sværd,
Døe skal ei den, som ham har kiær!
Fødes skal Folk med ham paany!
Mødes skal Folk med ham i Sky!
Engle-Herolder, hør du dem!
Kongen er født i Bethlehem!


About Nicolaj Frederik Severin Grundtvig


N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system... Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...