Paa denne Verdens Grændsemur
Lønporten til en ny Natur
Paa skjulte Søile hænger.
Hvert Øieblik, som Pulsen slaaer,
En Sjæl igjennem Porten gaaer,
Og Ingen seer den længer.

Hvert Fodtrin gaaer mod Muren frem,
Og altid Porten staaer paa Klem,
Dens Hængsler altid knirke.
Gravmørke strømmer fra den ud;
Dog gjennem Mørket sender Gud
En Straale fra sin Kirke.

Den Straale kun til Øiet naaer,
Hvor Sjæle-Børneskaren staaer
Som Juleaften hjemme
Og stirrer trøst paa lukte Dør,
Der hvad de aldrig skued før,
Til herligst Stund skal gjemme.

Gik Fader alt ad Døren ind,
Gik Moder ind med Slør om Kind,
Gik Søster selv og Broder -
Forsvandt de Alle uden Lyd,
De Smaa dog veed, der bliver Fryd
Hos Fader og hos Moder.

Og aabnes Døren helt tilsidst,
Saa veed de, Jesusbarnet vist
Har bragt dem Julegave -
Saa see de — hvad de troede før -
Vidunderlig bag aabne Dør
Staaer Juletræets Have.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Waris Shah (Punjabi: وارث شاہ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ) was a Punjabi Sufi poet, renowned for his contribution to Punjabi literature. He is best known for his seminal work Heer Ranjha, based on the traditional folk tale of Heer and her lover Ranjha. Heer is considered one of the quintessential works of...
Read more...

Poem of the day


Ære og Priis og Dyd!
Vi med Fryd
Os barnlig paa Gud-Fader
Forlader:
Vi var i Nød saa længe,
Dog hørde Han vor Bøn,
Og alt, hvortil vi trænge,
Han gav os med sin Søn!
Thi ville vi nu sjunge
Med...
Read more...