Deres Naade Fru Kammerherreinde, Baronesse Rosenørn-Lehn

written by Emil Aarestrup

Deres Naade Fru Kammerherreinde, Baronesse Rosenørn-Lehn

— Emil Aarestrup

Italiens Sanger slaaer som Nattergalen,
Henrevet af de musikalske Strømme,
Der bruse i Bellinis Tonedrømme,
Og Mængden lytter, aandeløs, i Salen.

Morgenbelysningen i Schweitzerdalen,
Naar Alpetinderne i Purpur svømme,
Begeistrer Maleren; Konstvenner drømme,
Og Publikum forbauses ved hans Malen.

Hvor store Kræfter sig til Maalet skynde
— Det Høies Standpunkt og det Ideales -
Kan Thorvaldsen sit Marmorværk begynde

Men, for at Digtets fine Blad kan males,
Behøves kun et Træk af Sjælens Ynde
Og af den Dyd, hvorom kun sjelden tales.

Poem of the Day

London Types: Bus Driver

William Ernest Henley

He's called The General from the brazen craft
And dash with which he sneaks a bit of road
And all its fares; challenged, or chafed, or chaffed,
Back-answers of the newest he'll explode;
He reins...

Read Full Poem

Poet of the Day

Assurbanipal

Ashurbanipal (Ashur is creator of an heir; 685 BC – c. 627 BC), also spelled Assurbanipal or Ashshurbanipal) was an Assyrian king, the son of Esarhaddon and the last strong king of the Neo-Assyrian Empire (668 BC – c. 627 BC). He is famed for amassing...

Read Full Biography