Til Frederiksbergs Borger

written by Jeppe Aakjaer

Til Frederiksbergs Borger

— Jeppe Aakjaer

Sig mig fortroligt, om Solsortens Toner
klang etsteds saa hjemligt som her om dit Slot?
Haven med Brud i de vuggende Kroner -
er det end lidt gammelt, det pynter dog godt.
Fred'rik bag Porten i gammeldags Kjol -
kanske lidt barsk, men godmodig for Resten;
Godheden randt af din lunende Sol,
Barskheden kommer af Blæsten.

Her har han vandret, din Stoltheds Aladdin,
smilt til dine Børn paa sin ensomme Gang;
her bag de hældende Kroner han kvad din
kanske lidt for vege, men dybt følte Sang.
Nu staar han hugget i Malmen den graa,
der hvor af Færdsel det buldrer i Natten,
viser Dig, Borger, hvor langt Du kan naa,
blot der er Gnist under Hatten!

Fortid og Nutid paa Vejene mødes,
sagte de formæles i Havernes Duft;
Asfalten bredes, mens Stokrosen rødes,
Traaden strammes ud mod den lysende Luft;
Kranerne knirker, og Hamrene slaar,
funklende Lys under Sporhjulet spruder,
medens histude, hvor Havglitret gaar,
langligt en Stordamper tuder.

— Der kommer én, han maa med i min Vise:
Haaret stritter langt bag en florsmykket Hat;
sirligt han tripper der midt ad sin Flise,
Foden følger efter, hvor Stokken er sat.
Frakken den lange af gammeldags Snit
hopper en Kjende ved Føddernes Listen,
Baandet i Knaphullet, Halsbindet hvidt -
kjender Du saa Pensionisten!

Kom her en Kvæld, naar i Sønden det lyner,
naar den vaade Guldregn sig sænker saa træt;
Fuldmaanen kigger fra Skyernes Dyner —,
Lyd af bitte Fødder, der flyttes saa net!
Skræm hende ikke ved gækkende Tegn;
hun gaar med Blussen sin Elskte imøde,
her hvor med Duft i dit skjærmende Hegn
natligt Syrenerne gløde.

— Held over Staden, saa langt den sig spænder,
til hvor Gader taarnes om Kornmarkens Sti'r!
Fremgang som Frugt af de tusinde Hænder
pege skal mod Sky i de blinkende Spir!
Borgermands-Pukken og Borgermands-Navn
uden Talentet ej nytter en Bønne;
Borger er hver, som for Borger gjør Gavn,
bor han i Slot eller Rønne!

Fortidens Glæder er Nutidens Sorger,
hastigt vexler Lykken for Kvinde som Mand;
saâ lyder Kravet til Nutidens Borger:
Hvileløs som Havet indunder din Strand!
Kløgten til Højbords og Vrøvlet i Krog,
Fred over Hjemmet men Liv paa din Gade!
Da skal dit Navn i Historiens Bog
smykke de fagreste Blade.

About the poet


Jeppe Aakjaer

Jeppe Aakjær (born in Aakjær[1] in September 10, 1866 – died in Jenle, April 22, 1930) was a Danish poet and novelist, described in Chambers Biographical Dictionary as "a leader of the 'Jutland Movement' in Danish literature". A regionalist, much of his writings were about his native Jutland. He was known for writings that reflected his concern for the impoverished and for describing rural existence. At the age of 20, he was sent to jail for speaking freely about his concerns, which the local government officials did not care for. Being an outspoken socialist Aakjær joined the Social Democratic Party. He moved to Copenhagen and worked as a proofreader and journalist. From 1907 until his death he lived on his own farm, Jenle (Jutlandish...

Read Full Biography

Poem of the Day

The British Church

George Herbert

I joy, dear mother, when I view
Thy perfect lineaments, and hue
Both sweet and bright.
Beauty in thee takes up her place,
And dates her letters from thy face,
When she doth write...

Read Full Poem

Poet of the Day

Kaka Hathrasi

Kaka Hathrasi was a noted Hindi satirist and humorist poet of India. His real name was Prabhu Dayal Garg, though he wrote under the pen name Kaka Hathrasi, after his home town Hathras, and published over 42 collections of humorous verse...

Read Full Biography