Ei Sol i Taarnet jeg skimted
Ei Luft eller lyse Strand;
I Sjælen dog Sollys glimted:
Den fløi til mit Fædreland.

Naar Fangen lukte sit Øie,
Min Sjæl blev en vinget Dreng;
Den fløi mellem Kæmpehøie
Ved Hav over Sjølunds Eng.

Hvad Skjønt jeg skimted i Drømme
Dengang jeg i Vuggen laae,
Opdukked af Livets Strømme,
Naar dybt i dets Væld jeg saae.

Jeg hørte de gamle Sange
Om Kæmpernes Liv i Nord;
Jeg glemte, jeg selv var Fange:
Jeg fulgte Kæmpernes Spor.

Jeg fløi med Slægternes Sjæle
Igjennem ufødte Tid,
Og selv Aartusinders Mæle
Besang mine Fædres Id.

Jeg var en lyksalig Fange:
Et Folk mig slutted i Favn;
Og stolt i Fremtidens Sange
Jeg hørte mit danske Navn.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Waris Shah (Punjabi: وارث شاہ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ) was a Punjabi Sufi poet, renowned for his contribution to Punjabi literature. He is best known for his seminal work Heer Ranjha, based on the traditional folk tale of Heer and her lover Ranjha. Heer is considered one of the quintessential works of...
Read more...

Poem of the day


Ære og Priis og Dyd!
Vi med Fryd
Os barnlig paa Gud-Fader
Forlader:
Vi var i Nød saa længe,
Dog hørde Han vor Bøn,
Og alt, hvortil vi trænge,
Han gav os med sin Søn!
Thi ville vi nu sjunge
Med...
Read more...