Vafthrudnesmál

written by Karl Adolph Gjellerup

Vafthrudnesmál

— Karl Adolph Gjellerup

Odin kvad:
Raad mig nu Frigg,
en Fart har jeg for
ti Vafthrudner at vandre;
i Oldtids-Kundskab
kjæmped jeg gjerne
med ham, den alvise Jætte.

Frigg kvad:
Hjemme heller
Hærfader holdt jeg
her i Guders Gaarde.
Ingen Jætte
jævnstærk tror jeg
med Vafthrudner at være.

Odin kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet;
vide jeg vil,
hvor i Vafthrudners
Sals-Bolig det staaer.

Frigg kvad:
Held din Bortgang,
held din Hjemkomst,
held dig vorde paa Vei!
Dit Vid due,
naar du Slægt-Fader,
mæler jævne Jætten.

Foer da Odin
Ordkløgt at friste
med hin alvise Jætte.
Til Hallen han kom,
Ims Fader havde,
flux gik Ygg der ind.

Odin kvad:
Hil dig Vafthrudner!
Til Hal kom jeg
for dig selv at skue.
Først vil jeg vide,
om vis du er
eller alt-vidende, Jætte.

Vafthrudner kvad:
Hvilken Mand er det,
som i mine Sale
om sig kaster med Ord?
Levende ei
du lukkes af Hal,
viger dit Vid for vort.

Odin kvad:
Gangraad jeg hedder,
min Gang har ført mig
tørstig til Thurse-Sale;
Gjæste-Venskab
— vidt jeg vandred
venter jeg af dig Jætte.

Vafthrudner kvad:
Hvi vil da, Gangraad!
fra Gulv du mæle?
gak til Sæde i Sal!
Kappes vi vil,
hvo kyndigst kaldes,
Gjæst eller den gamle Taler.

Odin kvad:
Ringe Mand,
som til rig kommer,
tale til Tarv eller tie.
Ord-Gyden
gavner ham ilde,
naar han til en Koldsindet kommer.

Vafthrudner kvad:
Siig mig, Gangraad!
— da paa Gulv du vil
Kundskab lade kjende —:
hvad den Hest hedder,
paa Himlen drager
Dag over Drot og Folk.

Odin kvad:
Skinfaxe han hedder,
som drager den skjære
Dag over Drot og Folk;
Ypperst af Heste
agte ham Redgother;
høit lyser Hingstens Man.

Vafthrudner kvad:
Siig det, Gangraad
— da paa Gulv du vil
Kundskab lade kjende — :
hvad det Ørs hedder,
som østfra drager
Nat over naadige Magter.

Odin kvad:
Rimfaxe han hedder,
paa Himlen drager
Nat over naadige Magter;
Mile-Draaber
hver Morgen han fælder,
deden kommer Dugg i Dale.

Vafthrudner kvad:
Siig det, Gangraad
— da paa Gulv du vil
Kundskab lade kjende —:
hvad den Aa hedder,
som mellem Jætter
og Guder Grund deler.

Odin kvad:
Ifing hedder Aa,
som mellem Jætter
og Guder Grund deler,
aaben hun rinder
gjennem alle Dage, -
ei kommer Is paa Aa.

Vafthrudner kvad:
Siig det Gangraad!
— da paa Gulv du vil
Kundskab lade kjende —:
hvad den Slette hedder,
hvor til Strid skal stevne
Surt og de gode Guder.

Odin kvad:
Vigrid hedder Sletten,
hvor til Strid skal stevne
Surt og de Gode Guder,
hundred Røster
holder den hver Led
slig blev Sletten dem tilmaalt.

Vafthrudner kvad:
Bravt har du svaret;
bænk dig nu hos Jætten
og tale vi siddende sammen!
Hoved vort
skal i Hal vi vædde,
Gjæst! udi god Kundskab.

Odin kvad:
Siig mig da først
— om dit Vid duer
Og du, Vafthrudner! veed det: -
Hveden mon Jord
og den hvalte Himmel
kom? du kloge Jætte.

Vafthrudner kvad:
Af Ymers Kjød
blev Jorden skabt,
og af Knoglerne Klipper;
af den rimkolde Jættes
Hjeneskal Himlen,
og af Saar-Sveden Sø.

Odin kvad:
Siig for det andet
— om dit vid duer
og du Vafthrudner! veed det:
Hveden Maane kom,
over Mænd at fare,
ligesaa og Sol?

Vafthrudner kvad:
Mundilfare han hedder,
er Maanens Fader
ligesaa og Sols:
Himmel-Veien de hver Dag vandre,
Mænd til Aare-Maal.

Odin kvad:
Siig for det tredje,
da de snild dig nævne,
om du, Vafthrudner! veed det: -
Hveden Dag farer
over Drot og Folk
saa og Nat med Næde?

Vafthrudner kvad:
Delling han hedder,
er Dags Fader,
og Nat blev avlet af Nørr,
Ny og Næde
skabte naadige Magter
Mænd til Aare-Maal!

Odin kvad:
Siig for det fjerde,
da hin Frode du nævnes,
og om du, Vafthrudner, veed det: -
hveden Vinter kom
og den varme Sommer
længst blandt Livets Magter?

Vafthrudner kvad:
Vindsval han hedder,
han er Vintrens Fader,
og Sommerens er Svaasud;
af Vaasad
var Vindsval avlet,
koldsindet er alt det Kuld.

Odin kvad:
Siig for det femte,
da hin Frode du nævnes,
og om du, Vafthrudner, veed det:
hvo er af Aser
eller Ymers Ætter
ældst i Oldtid skabt?

Vafthrudner kvad:
Talløse Vintre
før Jorden var,
da blev Bergelmer baaren;
Thrudgelmer
var Thursens Fader,
og Fa'r-Fader Aargelmer.

Siig for det sjette,
da de snild dig nævne,
og om du, Vafthrudner, veed det: -
hveden Aurgelmer kom
blandt Jætters Sønner
først, den fremvise Jætte?

Vafthrudner kvad:
Faa Elivaager
Edderdryp stænked,
det voxed og Jætten var;
deden alle
vore Ætter komme,
fordi er de alle onde.

Odin kvad:
Siig for det syvende,
da snild de dig nævne,
og om du, Vafthrudner, veed det:
hvorlunde fil børn
den barske Jætte
foruden Gyges Gammen?

Vafthrudner kvad:
Under Thursens Arm
tro der voxed
Mø og Mand sammen;
Fod ved Fod
fødte for Jætten
Sexhovedet Søn.

Odin kvad:
Siig for det ottende,
da snild de dig nævne,
og om du, Vafthrudner! veed det:
hvad først du mendes
og fremmest veed,
thi alvis er du, o Jætte!

Vafthrudner kvad:
Talløse Vintre,
før Jord blev til,
da var Bergelmer baaren;
det mindes jeg først,
da Jætten, hin Frode,
blev i Baad bænket.

Odin kvad:
Siig for det niende,
da snild de dig nævne,
og om du, Vafthrudner, veed det: -
hveden kommer Vind,
over Vove farer,
aldrig den selv man ser.

Vafthrudner kvad:
Hræsvelg han hedder,
ved Himlens Rand
sidder i Ørnens Ham Jætten;
fra hans Vinger, kvædes der,
Vinden kommer,
over alle Mænd.

Odin kvad:
siig for det Tiende,
da alt hvad times
Guder du veed, o Vafthrudner!
hveden kom Njord
blandt Aser at nævnes,
skjøndt ej han af Aser avledes.

Vafthrudner kvad:
I Vanehjem skabte
ham vise Magter
og gav ham Guder til Gidsel.
Ved Aldrenes ende
atter han kommer
hjem til vise Vaner.

Odin kvad:
Siig for det Ellevte,
da snild du nævnes,
og om du, Vafthrudne, veed det:
hvor Mænd på Thun
mødes hver Dag i Dræbning.

Vafthrudner kvad:
Alle Einherjer
paa Odins Thun
mødes hver Dag i Dræbning.
Val de kaare,
fra Kamp de ride,
sidde de sonede sammen.

Odin kvad:
Siig for det Tolvte,
hvi alt hvad times
Guder du veed, o Vafthrudner!
om Jætters Runer
og alle Guders
du det Sandeste sige.

Vafthrudner kvad:
Om Jættens Runer
og alle Guders
kan jeg Sandt sige;
ni Verdner saae jeg,
nederst Niflhel,
didned Mennesker dø.

Odin kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet;
hvilke Mennesker leve,
naar ledet er
den frygtelige Fimbulvinter?

Vafthrudner kvad:
Liv og Livthraser
lønlig mon leve
Morgen-Dugg
til Mad de have,
af dem Ætterne avles.

Odin kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet;
Hveden kommer Sol
paa Himmel-Sletten,
naar Ulven har denne dræbt?

Vafthrudner kvad:
Eneste Datter
Alfrødul føder,
før hende Ulven æder;
hin Mø skal,
naar Magterne dø,
Moderens Veie vandre.

Odin kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet;
hvad hedde de Møer,
over Hav haste?
viise fare de vide.

Vafthrudner kvad:
Trende Flokke
— over Torp de falde -
af Møgthrases Møer:
ei andre Fylgier
findes i Verden,
endog de blandt Jætter avledes.

Odin kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet:
hvilke Aser raade
for Guders Eie,
naar sluknet er Surts Lue?

Vafthrudner kvad:
Vidar boer
med Vale i Borg,
naar sluknet er Surts Lue,
Mode og Magne
skulle Mjølner have,
naar Vingthor er veiet.

Odin kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet:
hvad lægger Odins
Alder øde,
naar Guderne gaa til Grunde?

Vafthrudner kvad:
Ulv skal sluge
Slægters Fader,
ham mon Vidar hævne;
i Kamp kløver
kjækt han Kjæven
paa den onde Ulv.

Odin Kvad:
Mangt jeg foer,
mangt jeg fristed,
mangt har jeg Magter prøvet:
Hvad mælte Odin
i Øret paa Balder,
før han paa Baal bares?

Vafthrudner kvad:
Ingen det veed,
hvad i aarle Old
du sagde i Sønnens Øre;
med feig Mund
jeg mælte om Runer
og om Skabernes Skjæbne.

Poem of the Day

Prayer—o Thou Dread Power

Robert Burns

O THOU dread Power, who reign'st above,
I know thou wilt me hear,
When for this scene of peace and love,
I make this prayer sincere.


The hoary Sire—the mortal stroke,

Read Full Poem

Poet of the Day

George Crabbe

George Crabbe was an English poet and clergyman. In his early years he worked as a surgeon. As a young man, his close friend Edmund Burke helped him greatly in advancing his literary career and guiding his career in the...

Read Full Biography