Kong Gøttrik sad ene paa Leire Borg,
Og mørk var Dankongens Sind.
Den Stund, jeg blev fød, jeg voldte ham Sorg:
Ret aldrig han klapped min Kind.

Ret aldrig han saae paa Sønnen med Lyst,
Der voldte sin Moders Død.
Hvergang han hørte min stærke Røst,
Han ønsked jeg ei var fød.

Dankongen gav mig i Stifmoders Magt;
Den Nød jeg døied dog kort:
Kong Gøttrik svoer med Keiseren Pagt;
Mig gav han til Gidsel bort.

Jeg voxte op i Keiserens Gaard,
Langt borte fra Danmarks Strand;
Men hvergang Svalen qviddred om Vaar,
Den sang om mit Fædreland.

Og hvergang Sommerens Lærke sang,
Og Svanen seiled i Sø,
Jeg tænkte paa Danmarks Sangfuglevang
Og Havet ved Bøgenes Ø.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Tryambak Bapuji Thombre was an Indian Marathi poet, whose pen name was Balkavi, also spelled as Baalkavi or Baal-kavi. Poems of Thombre deal with his love of nature and are marked by exuberant language.

Some of his poems are very "dark" while most of them depict nature in a beautiful...
Read more...

Poem of the day


Bold-faced ranger
(Perfect stranger)
Meets two well-behaved young ladies
He's attractive,
Young and active -
Each a little bit afraid is.
Youth advances,
At his glances
To their danger they awaken;
They repel him
As they tell him
He...
Read more...