Til Rosengaarden gik jeg i Jomfruens Baand;
Der stod Roser og Lillier paa Enge.
Meer skjøn dog, end Lillien, var Jomfruens Haand,
Naar Fingrene dandsed paa Strænge.

I Rosengaarden qviddred Smaafugle med Lyst;
Der var lifligt i Sangfuglevrimlen.
Meer skjøn dog var Jomfruens smeltende Røst,
End Fuglenes Sang under Himlen.

Paa Tiberstrømmen saae jeg, naar Dagen blev varm;
Paa dens Bølger dvæled mit Øie.
Meer skjøn dog var Jomfruens bølgende Barm,
Naar Tankerne fløi mod det Høie.

I Natten stod jeg ene, naar Maanen opgik,
Og i Floden Smaastjernerne glimted.
Meer skjønt dog var Jomfruens tindrende Blik,
End alle de Stjerner, jeg skimted.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Giorgos or George Seferis was the pen name of Geōrgios Seferiádēs. He was one of the most important Greek poets of the 20th century, and a Nobel laureate. He was also a career diplomat in the Greek Foreign Service, culminating in his appointment as Ambassador to the UK, a post...
Read more...

Poem of the day


Beijar-te a fronte linda

Beijar-te o aspecto altivo

Beijar-te a tez morena

Beijar-te o rir lascivo

Beijar o ar que aspiras

Beijar o pó que pisas

Beijar a voz que soltas

Beijar a luz que visas

Sentir teus modos frios,

Sentir tua apatia,

Sentir até répúdio,

Sentir essa ironia,

Sentir...
Read more...