Til Rosengaarden gik jeg i Jomfruens Baand;
Der stod Roser og Lillier paa Enge.
Meer skjøn dog, end Lillien, var Jomfruens Haand,
Naar Fingrene dandsed paa Strænge.

I Rosengaarden qviddred Smaafugle med Lyst;
Der var lifligt i Sangfuglevrimlen.
Meer skjøn dog var Jomfruens smeltende Røst,
End Fuglenes Sang under Himlen.

Paa Tiberstrømmen saae jeg, naar Dagen blev varm;
Paa dens Bølger dvæled mit Øie.
Meer skjøn dog var Jomfruens bølgende Barm,
Naar Tankerne fløi mod det Høie.

I Natten stod jeg ene, naar Maanen opgik,
Og i Floden Smaastjernerne glimted.
Meer skjønt dog var Jomfruens tindrende Blik,
End alle de Stjerner, jeg skimted.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Little is known about Robert Henryson's life, who was a very well-known Scottish author much admired by his contemporories (often described as the 'greatest' Scottish medieval author); who wrote in middle-scots in the second half of the fifteenth century, and mainly during the reign of James III. He 'possibly' attended...
Read more...

Poem of the day


Festlig bredte sig Faklernes Glands fra kneisende Høisal
I den dæmrende Nat, da Ikarios, Høvding i Sparta,
Fæsted sin Datter bort, den yndigtrødmende Jomfru,
Penelopeia med hviden Slør til Drotten Odysseus.
Hundrede Harper klang i den kølige Nat, medens Maanen
Iled med Jomfrugang i den...
Read more...