Jeg sad i Hedningsfyrstens Hal;
Jeg sang om Karl og Ronceval.
I Sjælen blev hver Gnist til Glød;
Jeg sang om Rolands Heltedød.

Jeg sang om Holgers Valfartsgang
Mod Paradisets grønne Vang,
Om Graven, som jeg sidst kom fra,
Om Libanon og Golgatha.

Og som jeg sang med dygtig Røst,
For Hedningfyrsten til mit Bryst.
Skøn Gloriant i Taarer laa;
Saa skøn jeg hende aldrig saa.

De laa paa Tæppet ved min Fod;
De Hjertets rige Skat oplod.
Og jeg fornam helt sjælefro,
De delte Holger Danskes Tro.

Kun eet de savned uden Haab:
De længtes efter kraftig Daab.
Dog derfor vidste Holger Raad:
Jeg tog mig paa hin Klerkedaad.

Jeg læste, som jeg husked bedst;
Mig tyktes, jeg var ogsaa Præst.
Jeg gav dem himmelsk Børneret;
Jeg spared ej paa hellig Tvæt.

Jeg gav paa ny de kære Navn
Til Løsen i de frelstes Havn.
Skøn Gloriant beholdt dog sit;
Men Drengen døbte jeg med mit.

Da blev jeg først for Alvor glad:
En kristen Drot i Østen sad;
De Sjæle, Holger elsked mest,
Jeg frelste, som jeg kunde bedst.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Ethel Turner was an Australian novelist and children's writer.

Biography

Ethel Turner was born in Doncaster, Yorkshire, England on 24th January, 1872. She migrated to Australia with her widowed mother, older sister Lilian and step sister, Jeannie in 1880.

Educated at Sydney Girls’ High School, she and Lilian wrote stories...
Read more...

Poem of the day


Dugdraaben blinker paa Rosengreen;
Den tindrer, den zittrer af Glæde:
I mindste Dugperle, klar og reen,
Er Verdenssolen tilstede.

Sjæle er Draaber paa Livets Green;
De tindre, de zittre af Glæde:
I Sjælens Dugperle, klar og reen,
Er Verdensaanden tilstede.

Dugdraaben blinker et Øjeblik; Read more...