Nu Titte Til Hinanden De Favre Blomster Smaa

written by Bernhard Severin Ingemann

Nu Titte Til Hinanden De Favre Blomster Smaa

— Bernhard Severin Ingemann

Nu titte til hinanden de favre Blomster smaa;
De muntre Fugle kalde paa hverandre;
Nu alle Jordens Børn deres Øine opslaae;
Nu Sneglen med Huus paa Ryg vil vandre.

Den kjære Gud og Skaber den mindste Orm er nær:
Han føder Fugl og Markens Lillie klæder;
Dog Menneskenes Børn har han allermeest kjær:
Gud aander paa Øiet, naar det græder.

Guds Søn var selv et Barn, og paa Krybbestraa han laae;
Hans Vugge stod paa Jord foruden Gjænge.
Guds Himmeriges Fryd har han lovet de Smaa
Og Blomster fra Paradisets Enge.

Guds Søn har os saa kjær; han er Børnevennen stor;
Han bærer Barnet op til Gud paa Armen;
Han Storm og Hav betvang, da han vandred paa Jord;
Men Børnene leged ham ved Barmen.

O Du, som os velsigned og tog i Favn de Smaa,
En Morgen see vi Dig i Paradiset!
Du lærte os til Gud vore Øine opslaae -
Evindelig være Du lovpriset!

Poem of the Day

HOUSE: TWO SCENES

Manushyaputhiran

In a house
where children were
and are now no more,

again and again
the two broken wheels
of a toy car.

2

The doors of the house next door...

Read Full Poem

Poet of the Day

Elizabeth Bishop

Elizabeth Bishop was an American poet and short-story writer. She was the Poet Laureate of the United States from 1949 to 1950, a Pulitzer Prize winner in 1956 and a National Book Award Winner for Poetry in 1970. Elizabeth Bishop House is an artists'...

Read Full Biography