Cento cerini, cento cerini, cento cerini!
lød det overalt i Sværmen i Tusmørket.

Jeg syntes godt om den lurvede Gadesælgers Ansigt
og gik hen og spurgte ham, hvad han raabte.

Han forstod ikke mit daarlige Sprog eller mit simple Spørgsmaal,
begreb ikke, at jeg kun vilde vide Navnet paa den Vare, han solgte;
og strax blev han altfor elskværdig,
trængte ind paa mig med toscansk Beredvillighed,
lovede at være mig til Tjeneste med alt muligt;
jeg skulde kun sige til.

Og da jeg svarede, at jeg intet begærede af ham -
„Jo, Herren bad mig om noget,"
sagde han og holdt mig fast i Kjolefligen som Disciplene Herren.
„Jeg er til Herrens Tjeneste,
sig kun frem — dica pure! -
Vil Herren, at jeg skal vise Vej i Byen?"

Da han langt om længe begreb mig,
blev han forbauset — skuffet ... men sagde tjenstligt:
„Cento cerini!"
Hundrede Tændstikker!

Jeg afkøbte min Toscaner
to hundrede Tændstikker,
og jeg lovede at anbefale ham til min Ven, Jærnbaneinspektøren,
en Embedsmand, der frygtede for Skandalen.
Og han saa paa mig med et bedrøvet Blik
og slap mit Frakkeskøde.

Cento cerini! Hundrede Tændstikker!
Armod, Usselhed, Vanære...
det stakkels fattige Italien -
en Dag vil det tændes i lys Lue.
Hundrede Tændstikker. Cento cerini!


About Sophus Niels Christen Claussen


Read more...

Poet of the day

Richard Chenevix Trench was born on September 9, 1807, North Frederick Street, Dublin, Ireland. His father was Richard Trench, his mother Melesina, only grandchild and heiress of Richard Chenevix, Bishop of Waterford, and widow of Colonel St. George. Trench’s home in childhood was Elm Lodge, close to the village of...
Read more...

Poem of the day


I have come far enough
from where I was not before
to have seen the things
looking in at me from through the open door

and have walked tonight
by myself
to see the moonlight
and see it as trees

and shapes more fearful Read more...