Jeg sidder bag Viingaardens Hegn, naar Dagen er heed;
Jeg svaler mig Kinden i Viinløvsalenes Skygger.
Naar Solen daler, gaaer jeg til Flodbredden ned;
Jeg staaer i Kildernes Lund, hvor Skovduen bygger.

Jeg hørte bag Viingaardens Hegn hvad Droslerne sang;
Jeg lytted i Kildernes Lund til Skovduens Klage.
Glad Droslen qviddred: saae du den Herliges Gang?
Og Duen klaged: ak! aldrig kom han tilbage!

Men Sulamith synger: jeg saae den Herliges Gang!
Og Sulamith jubler: O! vist han kommer tilbage!
Min Viinløvsal han elsker og Droslernes Sang;
Ham lokker ogsaa til Lunden Skovduens Klage.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Akhtar ul Iman (Urdu: اختر الایمان) was a noted Urdu poet and screenwriter in Hindi cinema, who had major influence on modern Urdu nazm.

He won the Filmfare Award for Best Dialogue in 1963 for Dharmputra and 1966 for Waqt. He was awarded the 1962 Sahitya Akademi Award in Urdu,...
Read more...

Poem of the day


Gud Hellig-Aand! i Tro os lær
Vor Frelser-Mand alene
Af Hjertet ret at have kiær,
Og Hannem saa at tjene,
At vi fra Dødens Grumhed maae
I Herrens Liv den Redning faae,
Hans Død os dyrt fortjende!

Giv, at din sunde Lærdoms Kraft
...
Read more...