Der flyver saamange Fugle
Imellem Himmel og Jord.
Selv med den allermindste Fugl
En Tanke fra Gud henfoer.

Der farer saamange Sjæle
Hver Stund fra Himmel til Jord.
Selv i den allermindste Sjæl
En underfuld Verden boer.

Guds Tanker flyve som Fugle;
Som Sjæle fare de hen.
Fra Livets Væld de spredtes ud -
Der samles de først igjen.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Little is known about Robert Henryson's life, who was a very well-known Scottish author much admired by his contemporories (often described as the 'greatest' Scottish medieval author); who wrote in middle-scots in the second half of the fifteenth century, and mainly during the reign of James III. He 'possibly' attended...
Read more...

Poem of the day


Festlig bredte sig Faklernes Glands fra kneisende Høisal
I den dæmrende Nat, da Ikarios, Høvding i Sparta,
Fæsted sin Datter bort, den yndigtrødmende Jomfru,
Penelopeia med hviden Slør til Drotten Odysseus.
Hundrede Harper klang i den kølige Nat, medens Maanen
Iled med Jomfrugang i den...
Read more...