I Vorherres Jesu Navn

written by Nicolaj Frederik Severin Grundtvig

I Vorherres Jesu Navn

— Nicolaj Frederik Severin Grundtvig

I Vorherres Jesu Navn
Alt vi skal begynde,
Da kun Godt vi giør og Gavn,
Da kan ei vi synde,
Da vor Sjæl er i Guds Haand,
Ærlig kun den Hellig-Aand
Kalder Jesus Herre!


I Vorherres Jesu Navn
Vore Knæ vi bøie,
Da kun til sin Fader-Favn
Gud os vil ophøie!
Krye vi os, det er kun Spot,
Om vi kalde Jesus Drot
Til Gud-Faders Ære!


I Vorherres Jesu Navn
Naade vi begiære,
Da han i sin Faders Favn
Vil vor Talsmand være,
Da Han, med sin Faders Magt,
Giøre vil, som Han har sagt,
Alt hvad vi forlange!


I Vorherres Jesu Navn
Vi skal sammensmelte,
Da Han i sin Føde-Stavn
Over os slaaer Telte!
Da vi kan i Liv og Død
Sjunge: vi har ingen Nød,
Herren er vor Hyrde!


I Vorherres Jesu Navn
Os et Haar ei krummes,
Det er Sandheds store Favn,
Hvori Alt kan rummes,
Alt hvad ægte er og sandt,
Alt undtagen Løgn og Tant,
Ingenting i Grunden!


Ja, Vorherres Jesu Navn
Er en himmelsk Gaade,
Sønnen i Guds Fader-Favn
Sandhed er og Naade,
Saa Han til vor Føde-Stavn
Daled i sin Faders Navn,
Kom ei i sit Eget.


Ja, i Kiærlighedens Navn
Sandhed bød os Naade,
Saa i Herrens Frelser-Favn
Løser sig vor Gaade,
Klart vi see, det glipper ei,
Sandhed er den rette Vei
Til Gud-Faders Naade!


I Vorherres Jesu Navn,
Søg, min Sjæl, din Hvile!
Hjertet da i Livets Favn
Leer ad Dødens Pile!
Stol paa Frelser-Navnet trygt!
Naadens Huus, paa Sandhed bygt,
Trodser Helveds Porte!


I Vorherres Jesu Navn,
Raab det ud med Blide:
Vil I til Guds Fader-Favn
Løngangs-Stien vide,
Graver ei i Skole-Gruus,
Men gaaer op til Herrens Huus!
Hører Fryde-Sangen!


I Vorherres Jesu Navn
Sandhed du berømme,
Kommet fra sin Faders Favn
Ei for Støv at dømme,
Men for i sin Faders Aand,
Med almægtig Frelser-Haand,
Støvet at forklare!


I Vorherres Jesu Navn
Beed nu alle Dage
Hellig-Aanden, til dit Gavn
Det med dig saa mage,
At du luttres meer og meer,
Klares, til du klarlig seer
Gud sin Søn omfavne!

About the poet


Nicolaj Frederik Severin Grundtvig

N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system that would give dignity to each person who attended. He wanted to awaken in each person a pride in Danish...

Read Full Biography

Poem of the Day

The Height Of Land

Duncan Campbell Scott

Here is the height of land:
The watershed on either hand
Goes down to Hudson Bay
Or Lake Superior;
The stars are up, and far away
The wind sounds in the wood, wearier

Read Full Poem

Poet of the Day

Stevie Smith

Florence Margaret Smith was born on September 20, 1902 in Hull, England. Her father left the family to join the North Sea Patrol when she was just a young girl. She moved at the age of three to Palmers Green where she...

Read Full Biography