Optaget Er I Herlighed

written by Nicolaj Frederik Severin Grundtvig

Optaget Er I Herlighed

— Nicolaj Frederik Severin Grundtvig

Optaget er i Herlighed
Du, som i Naade kom herned,
Vor Gud og Frelser kiære!
Velsignelsen du efterlod,
Med Løftet om den Trøster god,
Som evig her skal være!


Fuldendt er nu dit store Værk,
Vor Frelser god og Kæmpe stærk,
Selv Døden overvundet!
Du Guddoms-Helt, med Ære stor,
Nu har den mørke, faldne Jord
Med Himmelen forbundet!


Du til din Herlighed opfoer,
Men raaber til dit Folk paa Jord
Fra Himlens Konge-Sæde:
Paakalder Mig af Hjertens Grund!
Jeg er hos eder allenstund,
Med Lys, med Fred og Glæde!


Du gik og os beredte Sted,
Ja, du til Himmels tog os med,
Nu kom vort Støv til Ære,
Nu herliggjort blev Adams Kiøn.
Vort Kiød og Been nu med Guds Søn
Skal Kronen evig bære!


Guds Engle saae dig stige op,
I Støvets Dragt, med Sjæl og Krop,
Det var dem sært at skue,
Beundrende Guds skjulte Raad,
De lydt besang din Helte-Daad
Paa Jordens Myre-Tue!


I Skyer! lad i Evighed
Velsigneisen nu dryppe ned
Paa Eng og Mark og Skove!
Som Cherubimer foer paa Sky
Vor Moders Søn med Konsten ny!
Med Engle I ham love!

About the poet


Nicolaj Frederik Severin Grundtvig

N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system that would give dignity to each person who attended. He wanted to awaken in each person a pride in Danish...

Read Full Biography

Poem of the Day

Faren Er Der, Stormklokken Ringer

Emil Aarestrup

Faren er der, Stormklokken ringer
Og jeg er forloren, himmelske Smerte!
Foraaret og to deilige Øine
Have sammensvoret sig mod mit Hjerte.

Foraaret og to deilige Øine -
Baade jeg og mit Hjerte...

Read Full Poem

Poet of the Day

Yusuf ibn Harun al-Ramadi

Yusuf ibn Harun al-Ramadi, more commonly known as Al-Ramadi died in 1022. His birth date is febateable but is sometimes given as 917 which would make him extremely long lived especially in that period. He lived under the caliphate of Alhakén...

Read Full Biography