Burmand laae paa Tiberøen,
Svømmed i sit sorte Blod.
Holger hilsed Fyrstemøen;
Hos min døde Hingst jeg stod.

Over Kæmpen foer den Spanske,
Hingsten med det ædle Blod.
Paa dens Ryg sprang Holger Danske,
Svømmed over Tibrens Flod.

Fængslet vented mig før Aften;
Vel jeg kom mit Ord ihu.
Rask henrev mig Ungdomskraften:
Sol var langt fra Hav endnu.

Hingsten sprang til Keiserleiren;
Kort jeg var min Keisers Gjest.
Til mit Fangetaarn, trods Seiren,
Vendte jeg min spanske Hest.

Hil jer! — klang min Røst mod Leiren -
Lykken fulgte mig idag.
Roland! hent imorgen Seiren!
Sving den store Keisers Flag!

Følg ham, Jævnings-Tylvt af Helte!
Iver! Oliver! Turpin!
Hertug Samson! stram dit Bælte!
Sving dit Ridderspær, Gerin!

Raske Ottum! Slyng din Landse!
Op, hver Løve, stærk og stor!
Wolter! lad din Ganger dandse!
Reis dig, Ridderskabets Flor!

Og der Holgers Røst forstummed,
Bruste Leiren, som et Hav.
Kampens stærke Løver brummed;
Carl et mægtigt Vink dem gav.

Roland svinged Oriflammen;
Hæren reiste sig med Lyst.
Til mit Fangetaarn med Gammen
Red jeg rask med Solen Dyst.

Atter knirked Taarnets Hængsel;
Fjernt Prindsessen for mig sang.
Holger drømte glad i Fængsel,
Vaktes brat ved Vaabenklang.

Det var Keiserleirens Helte,
Roland, Oliver, Turpin;
Mure hørte jeg dem vælte -
Det var Samson og Gerin.

Der blev Jubel efter Trængsel:
Keiser Carl var Pavens Gjest.
Roland sprængte Holgers Fængsel -
Jeg kom med til Kroningsfest.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...