Jeg saae Fyrst Carvel ved Tiberens Rand;
Paa Spyd ham naaede min Handske.
Jeg stævned den asiatiske Mand
Til Holmgang med Holger Danske.

Fyrst Carvel red til sit gyldne Telt,
Der sad den indiske Skjønne:
„Den bedste Ridder og største Helt
Skal Hindostans Lillie lønne!"

Trompeter skingred fra Hær til Hær;
I Midten flød Tiberens Vove.
Høit mellem Hærenes Banner og Spær
Laa Øen med Olieskove.

Paa Øen fegted vi, Bryn mod Bryn,
Og Gnister foer os af Øie;
I Luften mødtes Sværdenes Lyn:
Stor Hede maatte vi døie.

Den deilige Gloriant saae derpaa;
I Lokkerne fletted hun Krandsen.
Med Seirherren skulde Prindsessen gaae
Fra Valen til Bryllupsdandsen.

Fra Teltet saae hun vort Ridderspil -
Mig undte hun ei saa ilde;
Men Ørknens Ridder blikked hun til
Med Øine kjærlighedsmilde.

Alt fik jeg til Asiaten Ram,
Da blinked Landser fra Skoven;
Hans Venner frelste hans Liv med Skam -
Til Skændsel blev Ridderloven.

Dog før jeg faldt i de Vantroes Vold,
Det kosted blodige Pander;
Mod Fyrsten jeg kyled mit knuste Skjold:
„Slig Seier min Gud forbander!"

Jeg saae hans Kind: den var rød som Blod -
Jeg Flammen saae i hans Øie.
Hvad stolt han mæled, jeg ei forstod;
Jeg agted hans Ære føie.

Brat Fyrsten jeg paa Araberen saae;
Den fløi som med Svalevinger.
Hvor Flodens dybeste Strømme gaae,
Bortsvømmed Ørkenens Springer.

De Vantroe studsed. Der var stor Larm.
Kun lidet glæded dem Seiren:
Fyrst Carvel kjøled i Floden sin Harm;
Han svømmed til — Christenleiren.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...