Jeg har hørt paa Gihon hvad Hyrder sang —
Fra Fyrstens deilige Haar flød Salvelsens Strømme.
Han nedsteg fra Bjerget, og høi var den Salvedes Gang -
Ret aldrig viger han meer fra Sulamiths Drømme.

Under Bjerget stod jeg ved Klippens Fod;
De førte Bathsebas Søn til Sangkongens Sæde.
Blandt min Moders Børn mellem Festsangens Piger jeg stod;
Min Tunges Røst var dog stum, som Sulamiths Glæde.

Jeg stod fjernt og skjulte min røde Kind:
Hos Klippen traf mig et Glimt af Salomons Øie.
Med det ene Glimt fløi et Solhav i Sjælen mig ind:
Nu dandser Sulamiths Fod paa Rankernes Høie.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Linda Pastan is an American poet of Jewish background. She was born in New York on May 27, 1932. Today, she lives in Potomac, Maryland with her husband Ira Pastan, an accomplished physician and researcher.

She is known for writing short poems that address topics like family life, domesticity, motherhood,...
Read more...

Poem of the day


Mellem dit Bryst og din Kind
dèr sank jeg i Kjærligheds-Drømme,
vugget saa sagtelig ind.
som baaren af bølgende Strømme.
Som Aftenbrisen, saa sval og let,
paa min Pande vifted dit Aandedræt,
og langsomt standsed mit Sind,
som en Baad, der svæver ved...
Read more...