O! var du min Broder!
O! havde du diet min Moders Bryst!
Da vilde jeg raabe med freidig Røst
Og kalde dig hjem til vor Moder

Min Sjæl skulde atter
Udflyve i Mulm og i Stjerneskjær;
Paa Torvet jeg kyssed min Hjertenskjær
Og kaldtes ei Skjændselens Datter.

Jeg skulde dig qvæge
Med Viin og med Most, hvor min Moder boer;
Lyksalig jeg lytted til Viisdomsord,
Din Tale min Sjæl skulde læge.

— — Ak! nei dog — o, Smerte!
For Broderen brast ikke Slørets Baand.
— Læg under mit Hoved din venstre Haand!
Omfavn med den høire mit Hjerte!


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

George Essex Evans was an Australian poet.

Biography

Evans was born in London on 18 June 1863. Both his parents were Welsh. Evans's father, John Evans, Q.C., died in 1864 when Evans was only a few months old. John Evans, who was the Treasurer of the Inner Temple and a...
Read more...

Poem of the day


In o'er-strict calyx lingering,
Lay music's bud too long unblown,
Till thou, Beethoven, breathed the spring:
Then bloomed the perfect rose of tone.

O Psalmist of the weak, the strong,
O Troubadour of love and strife,
Co-Litanist of right and wrong,
Sole Hymner of...
Read more...