O! var du min Broder!
O! havde du diet min Moders Bryst!
Da vilde jeg raabe med freidig Røst
Og kalde dig hjem til vor Moder

Min Sjæl skulde atter
Udflyve i Mulm og i Stjerneskjær;
Paa Torvet jeg kyssed min Hjertenskjær
Og kaldtes ei Skjændselens Datter.

Jeg skulde dig qvæge
Med Viin og med Most, hvor min Moder boer;
Lyksalig jeg lytted til Viisdomsord,
Din Tale min Sjæl skulde læge.

— — Ak! nei dog — o, Smerte!
For Broderen brast ikke Slørets Baand.
— Læg under mit Hoved din venstre Haand!
Omfavn med den høire mit Hjerte!


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Ethel Turner was an Australian novelist and children's writer.

Biography

Ethel Turner was born in Doncaster, Yorkshire, England on 24th January, 1872. She migrated to Australia with her widowed mother, older sister Lilian and step sister, Jeannie in 1880.

Educated at Sydney Girls’ High School, she and Lilian wrote stories...
Read more...

Poem of the day


Dugdraaben blinker paa Rosengreen;
Den tindrer, den zittrer af Glæde:
I mindste Dugperle, klar og reen,
Er Verdenssolen tilstede.

Sjæle er Draaber paa Livets Green;
De tindre, de zittre af Glæde:
I Sjælens Dugperle, klar og reen,
Er Verdensaanden tilstede.

Dugdraaben blinker et Øjeblik; Read more...