O! var du min Broder!
O! havde du diet min Moders Bryst!
Da vilde jeg raabe med freidig Røst
Og kalde dig hjem til vor Moder

Min Sjæl skulde atter
Udflyve i Mulm og i Stjerneskjær;
Paa Torvet jeg kyssed min Hjertenskjær
Og kaldtes ei Skjændselens Datter.

Jeg skulde dig qvæge
Med Viin og med Most, hvor min Moder boer;
Lyksalig jeg lytted til Viisdomsord,
Din Tale min Sjæl skulde læge.

— — Ak! nei dog — o, Smerte!
For Broderen brast ikke Slørets Baand.
— Læg under mit Hoved din venstre Haand!
Omfavn med den høire mit Hjerte!


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...