Pupos ng ligaya't katiwasayan
Silang may minamahal,
Dahil mayroon silang karamay
Sa lahat ng hinaing sa buhay.

Ang aba kong kapalaran
Tila walang kapantay
Ang sinasabi ko'y isang katiyakan
Dahil ako ngayo'y nagdurusa.

Ako'y nagmamahal
Sa isang sintas hiyas
Ngunit hindi ko matiyak
Kung ako'y karapatdapat.

Isinusunpa ko ang oras
Ng aking kapanganakan,
Libong ulit sanang higit na mainam
Kung namatay ako nang ako'y isinilang.

Susubukan ko sanang magtapat
Ngunit ako'y nauumid,
Dahil maliwanag namang
Mabibigo lamang ako.

Ngunit sapat na ang ligayang madarama
Kung malaman mo ang aking pagsinta:
Nangangako ako at sumusumpa
Ikaw lamang ang mamahalin hanggang kamatayan.


About Leona Florentino


Leona Florentino was a Filipino poet in the Spanish and Ilocano languages. She is considered as the "mother of Philippine women's literature" and the "bridge from oral to literary tradition". Born to a wealthy and prominent family in Vigan, Ilocos Sur, Florentino began to write her first verses in Ilocano at a young age. Despite her potential, she was not allowed to receive a university education because of her gender. Florentino was instead tutored by her mother, and then a series of private teachers. An educated Ilocano priest taught her advanced Spanish and encouraged her to develop her voice in... Read more...

Poet of the day

Ethel Turner was an Australian novelist and children's writer.

Biography

Ethel Turner was born in Doncaster, Yorkshire, England on 24th January, 1872. She migrated to Australia with her widowed mother, older sister Lilian and step sister, Jeannie in 1880.

Educated at Sydney Girls’ High School, she and Lilian wrote stories...
Read more...

Poem of the day


Dugdraaben blinker paa Rosengreen;
Den tindrer, den zittrer af Glæde:
I mindste Dugperle, klar og reen,
Er Verdenssolen tilstede.

Sjæle er Draaber paa Livets Green;
De tindre, de zittre af Glæde:
I Sjælens Dugperle, klar og reen,
Er Verdensaanden tilstede.

Dugdraaben blinker et Øjeblik; Read more...