Paa mit Leie jeg ledte i Nætter lange -
Jeg ledte om ham, min Sjæl har kjær;
Om den Elskede søgte mit Øie bange:
Men jeg fandt ham ei. Den Elskede var mig ei nær.

Og jeg sagde: nu vil jeg staae op og lede;
Til Staden jeg gaaer i Maanens Skjær,
Og i Stjernelys vil jeg min Favn udbrede;
Paa de dunkle Veie søger jeg ham, jeg har kjær.

Jeg stod op, og jeg løb gjennem dunkle Stræder;
Der Vægterne stod med blanke Spær:
Og jeg spurgte dem: veed I for hvem jeg græder?
Har I seet ham? siig, hvor skued I ham, jeg har kjær?

Og jeg løb fra den truende Vægterskare -
Og see! — han, jeg drømte fjern, var nær;
Og jeg greb ham; min Haand lod hans Haand ei fare.
Til min Moders Huus henbar han mig — han, jeg har kjær.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Katherine Fowler was born on New Year's day, 1631 in London, England. Her father, John Fowler, was a Presbyterian merchant. Katherine was educated at one of the Hackney boarding-schools, where she became fluent in several languages. After the death of John Fowler, Katherine's mother married a Welshman, Hector Philips, and,...
Read more...

Poem of the day


One lovely name adorns my song,
And, dwelling in the heart,
Forever falters at the tongue,
And trembles to depart.


Read more...