Den anden Vaar Du sad hos Fader ene,
Mens jeg drog hjemløs om i fremmed Land.
Du saae mod Syd — og jeg mod Nordens Strand,
Naar Trækfugl fløi til Danmarks Bøgegrene.

Du hørte Larm af Hjul paa haarde Stene,
Paa Malerbordet Blomster stod i Vand;
De smiled — men Du var dog ei i stand
Til ret at see hvad Smilet kunde mene.

De glæded sig til Livet ved din Haand
Bland Tusindfryd, naar andre Blomster døde,
Men vore hvide Roser blev til røde.

Saa skulde selv Novemberstormens Aand
Ei standse hjemløs Sangfugl i det Fjerne,
Som fløi mod Dig og saae mod Nordens Stjerne.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Little is known about Robert Henryson's life, who was a very well-known Scottish author much admired by his contemporories (often described as the 'greatest' Scottish medieval author); who wrote in middle-scots in the second half of the fifteenth century, and mainly during the reign of James III. He 'possibly' attended...
Read more...

Poem of the day


Festlig bredte sig Faklernes Glands fra kneisende Høisal
I den dæmrende Nat, da Ikarios, Høvding i Sparta,
Fæsted sin Datter bort, den yndigtrødmende Jomfru,
Penelopeia med hviden Slør til Drotten Odysseus.
Hundrede Harper klang i den kølige Nat, medens Maanen
Iled med Jomfrugang i den...
Read more...