Vi ere de natlige Væversker,
Der sanke de usynlige Traade
Fra Melkeveiens yderste Rundkreds,
Hvor Vævens Ende staaer.

Svævende Nattesyner,
Aldrig trættede,
Flyvere uden Vinger,
Med hvem dog ingen Fugl
Kan maale sig i Flugt.

For os er Tiden knap begyndt,
Skjøndt hine Døgnfluer af Verdner,
Nysudrugede,
Flyvende Fnug i det uhyre Lufthav,
Drømmer om Æoner og Evigheder,
Og tror, at Enden er der,
Skjøndt de ei endnu have fuldendt
Et eneste Kredsløb
Omkring de fast forbundne Atlasdøttre,
De Lysøiede,
Hvis Blik funkler igjennem Sløret,
Og der bære utallige Verdners Tryk,
Uden at mærke det;
Og der ligne svulmende Druer,
Fra hvilke Livets Drik nedstrømmer.

Hvad I kalde tusinde Aar,
Er kun et kløvet Sekund,
For kort til at vort Øies Blink
Deri
Kan naae den Nærmeste blandt vore Døttre,
Som kredser i Melkeveiens Ring.

For os er Eders længste Sorg
Kun som Døgnfluens dirrende Vingeslag
Før dens hurtige Død.

Og dog er ogsaa vi Timelighedens Børn,
Og selv de længste Baner,
Hvori lysende Verdner dreie sig,
Ere for Intet at regne
Mod Evighedens usynlige Kreds,
Hvortil Tiderne aldrig naae;
Og skjøndt vi udmaale dem
Med Millioner af Aar,
Ere de kun som en Strøm,
Der udtørres og hensvinder i en Sommendag,
Mod det uendelige Hav, der aldrig udtørres,
I de høie Aanders Rige,
Som forløstes fra Tidernes Tryk.


About Johannes Carsten Hauch


Johannes Carsten Hauch (May 12, 1790 - March 4, 1872), Danish poet, was born of Danish parents residing at Frederikshald in Norway. In 1802 he lost his mother, and in 1803 returned with his father to Denmark. In 1807 he fought as a volunteer against the English invasion. He entered the university of Copenhagen in 1808, and in 1821 took his doctors degree. He became the friend and associate of Steffens and Oehlenschläger, warmly adopting the romantic views about poetry and philosophy. His first two dramatic poems, The Journey to Ginistan and The Power of Fancy, appeared in 1816, and... Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...