Fuglen i Luften saa gladelig sjunger
Alt hvad den føler og Alt hvad den seer,
Mennesketummelen nedenfor runger,
Fuglen foroven nu klynker, nu leer;
Faa kun forstaae den, Faa høre dens Qvad,
Men derfor sjunger den ligesaa glad.

Digteren munter som Fuglen maa sjunge
Alt hvad han føler og Alt hvad han seer,
Menneskesværmen ei binder hans Tunge:
Snart han begræder den, snart den beleer,
Faa kun ham høre, Faa elske hans Qvad,
Men derfor sjunger han ligesaa glad.

Fuglen frivillig sin Høisang istemmer,
Fordrer derfor hverken Priis eller Løn;
Digteren gierne al Verden forglemmer,
Guldet belønner ei Sanggudens Søn.
Een Ting i Verden belønner ham kun:
Det er et Kys af en smilende Mund.

Elskende Piger! huldsalige Qvinder!
Kaarer mig til Eders yndede Skjald!
Livlig, som Fuglen, naar Solen oprinder,
Skal jeg da følge det salige Kald.
Glem kun ei Lønnen! jeg fordrer den tit:
Kysser Smaapiger! o! kysser mig lidt!


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Giorgos or George Seferis was the pen name of Geōrgios Seferiádēs. He was one of the most important Greek poets of the 20th century, and a Nobel laureate. He was also a career diplomat in the Greek Foreign Service, culminating in his appointment as Ambassador to the UK, a post...
Read more...

Poem of the day


Beijar-te a fronte linda

Beijar-te o aspecto altivo

Beijar-te a tez morena

Beijar-te o rir lascivo

Beijar o ar que aspiras

Beijar o pó que pisas

Beijar a voz que soltas

Beijar a luz que visas

Sentir teus modos frios,

Sentir tua apatia,

Sentir até répúdio,

Sentir essa ironia,

Sentir...
Read more...