Hvad Holger Danske hørte og saae,
Han aned i Barne-Drømme.
Hvad Skjæbne jeg skulde i Verden faae
Blev sjunget mig, der jeg i Vuggen laae
Ved Isefjordsbølgernes Strømme.

De Toner jeg kunde ei selv forstaae;
De klang baade stærke og ømme;
Men Ammerne sad og lyded derpaa.
Jeg strakte ud mine Hænder smaa
Og greb efter Syner i Drømme.

Jeg Bjerge med deilige Slotte saae
Paa tonende Skyer svømme;
Opslog jeg Øiet, var Himlen blaa,
De flyvende Skyer peged jeg paa -
Til Liv blev de levende Drømme.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Jessie Pope was an English poet, writer and journalist, who remains best known for her patriotic motivational poems published during World War I. Wilfred OwenSiegfried Sassoon has grown.

Early Career

Born in Leicester, she was educated at North London Collegiate School. She was a regular contributor to Punch, The Daily...
Read more...

Poem of the day


Pour tous ― elle excepté ― ma vie a son mystère :
Un amour éternel depuis longtemps conçu.
Mon cœur en débordait ; pourtant j'ai dû le taire :
Nul profane ici-bas n'en a jamais rien su.

À distance je vis, discret, inaperçu ;
On me...
Read more...