Hvilende paa mig er Guds Aand,
Salvet har mig Hans høire Haand,
Sendt mig Han har med Glædens Røst
Fattige Folk til Hjelp og Trøst,
Læge god for dem især
Som har Sting og Hjertefærd!

Prædiken min giør Fanger frie,
Blinde med Syn jeg staaer og Bi,
Sørgende spaaer jeg gode Kaar:
Glædelig Fest og Gylden-Aar,
Hvidt for Sort og Sang for Graad,
Salve skiøn for Dødens Braad!

Riig er min Trøst for Zions Smaa:
Kapper dem skiæres himmelblaa,
Kaldes de skal, med Adels-Kaar,
Planter i Herrens Urtegaard,
Og for god Bestandighed
Egen de skal lignes ved!

Over det gamle Tempels Gruus
Bygge de skal et nyt Guds Huus,
Ved deres Hænder skal opstaae
Stæder igien, som øde laae:
Øde laae fra Old til Old,
Staae nu op med Port og Vold!

Israel! i dit Gylden-Aar
Fremmede Folk lad vogte Faar!
Overlad til Philister trygt
Pløining og Sæd og Vingaards-Rygt!
Mætte eder Hedning-Marv!
Præste-Kald er eders Arv!

Arve skal Jorden I paany,
Løftes af Hedning-Folk i Sky.
Kosteligt Smykke: evig Fryd.
Have I skal til Hoved-Pryd,
Derom Den, som har al Magt
Giør med eder evig Pagt!

Det er den Herre Zebaoth,
Det er vor Frelser og vor Drot,
Han, der i Dag er som i Gaar,
Og som i attenhundred Aar
Løfte sit med Mund og Haand
Løste ind med Ord og Aand!


About Nicolaj Frederik Severin Grundtvig


N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system... Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...