Hellig-Aand! vor Sorg Du slukke!
Vor Mørkladenhed giør klar!
Livets Kilde Du oplukke!
Davids-Nøgelen Du har.
Giv os, Trøster i al Nød,
Lys for Mørke, Liv for Død!

Guddoms-Dybet du randsager,
Det er Kiærlighedens Væld,
Som det Faderen behager,
Han betaler Hjertets Giæld,
Aandelig han til os ned
Daler med sin Kiærlighed!

Du, den nye Verdens Skaber!
Viis i os hvad Du formaaer!
Kæmp, saa Verdens Fyrste taber!
Kæmp, saa Christi Kirke staaer!
Fyld Guds Huus med Himmel-Lyst!
Byg dit Tempel i vort Bryst!


About Nicolaj Frederik Severin Grundtvig


N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system... Read more...

Poet of the day

George Canning PC, FRS was a British statesman and politician who served as Foreign Secretary and briefly Prime Minister.

Early life: 1770–1793

Canning was born into an Anglo-Irish family at his parents' home in Queen Anne Street, Marylebone, London. Canning described himself as "an Irishman born in London". His father,...
Read more...

Poem of the day


Daß Dir zum Ernste des Lebens die Lust an den Spielen der Musen
Freundliche Götter gewährt, Schönes dem Guten gesellt:
Nicht die schlechteste Gabe der Himmlischen ist′s, und Du selber
Freue Dich deß, in der Brust blüht Dir ein ewiger Lenz!
Früchte des Herbstes gewinnt auch...
Read more...