Tidt gik vi Arm i Arm i Frederiks Have;
Jeg saae ei blot i Øiet Tankens Flugt:
Ret aldrig holdt Du Livet indelukt,
Som mørke Grublersind vil Sky nedgrave.

Jeg til henrundne Tiders Runestave
Opsøgte fjernt det Lys, der syntes slukt.
Dit Aasyn lyste, Øiet funkled smukt:
Min Phantasus Dig rakte glad sin gave.

Tolosas stille Hyrdes Kamp Du aned;
Din Tanke fløi med min til Tassos Fængsel;
Du delte Digterhjertets Haab og Længsel.

Men blev jeg selv af Aandens Vink bortmanet
Til Tassos Grav — din Sjæl kun taus mig fulgte:
Din Kind blev bleg, men Gravens Tanker dulgte.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Son of Thomas Godfrey (1704–1749), a Philadelphia glazier and member of Benjamin Franklin’s Junto Club, Godfrey produced some significant work in his short life.
Well known in literary circles in Philadelphia, he was a close friend of the poet Nathaniel Evans and the college provost William Smith. In 1758...
Read more...

Poem of the day


First winter rain--
even the monkey
seems to want a raincoat.

Translated by Robert Hass


Read more...