Hvad er Lønnen vel, jeg fik herneden
For det Liv, med ingen anden deelt,
I en stille, taus, og tro Tilbeden
Jeg har himmelofret Hende heelt?

Kolde, mørke, tidt fortrødne Blikke;
Miner, høit, som røbe mig lidt Agt;
Anden Løn, I Gode! fik jeg ikke
For hvert Offer, jeg har hende bragt.

Baalet, disse Blikke daglig tænde,
Som fortærer Harpen i mit Bryst,
Umedlidende hun seer det brænde,
Hvis hun ei det seer med grusom Lyst.

O! men, trods mit knuuste Hiertes Pine,
Selv hvert Blik, det saarer, er mig kiært;
Thi hvert Sting af hendes kolde Mine
Er mig meer end Andres Smile værdt.


About Jens Baggesen


Read more...

Poet of the day

Richard Chenevix Trench was born on September 9, 1807, North Frederick Street, Dublin, Ireland. His father was Richard Trench, his mother Melesina, only grandchild and heiress of Richard Chenevix, Bishop of Waterford, and widow of Colonel St. George. Trench’s home in childhood was Elm Lodge, close to the village of...
Read more...

Poem of the day


I have come far enough
from where I was not before
to have seen the things
looking in at me from through the open door

and have walked tonight
by myself
to see the moonlight
and see it as trees

and shapes more fearful Read more...