Naar Nattens Børn sig hæve
Og kue Livets Mod,
Naar Sot og Sygdom kræve
At lædskes i vort Blod;

Naar hver en Dag i Qvaler
Sig sænker til os ned,
Mon Himlen hist betaler,
Hvad jeg i Støvet led?

— Forlad mig, hvis mit Hjerte
Har fristet Dig, min Gud!
Jeg veed, at Sorg og Smerte
Henveires paa Dit Bud.

Men naar engang Din Stemme
Mig kalder af Gravens Skjød,
O, lad mig da forglemme
Den bittre Livets Nød!

Og alle de falske Glæder,
Og Mængdens Had og Gunst,
Og Verdens Spot og Hæder,
Og Rygtets Qvalm og Dunst!

Lad mig som Barnet glide
Mod Evighedens Bo!
Jeg ønsker ei at vide,
Jeg ønsker kun at troe.

Vug mig i Digterdrømme
Høit over Tid og Grav,
Hvor Lysets Aander svømme
Paa Evighedens Hav.


About Johannes Carsten Hauch


Johannes Carsten Hauch (May 12, 1790 - March 4, 1872), Danish poet, was born of Danish parents residing at Frederikshald in Norway. In 1802 he lost his mother, and in 1803 returned with his father to Denmark. In 1807 he fought as a volunteer against the English invasion. He entered the university of Copenhagen in 1808, and in 1821 took his doctors degree. He became the friend and associate of Steffens and Oehlenschläger, warmly adopting the romantic views about poetry and philosophy. His first two dramatic poems, The Journey to Ginistan and The Power of Fancy, appeared in 1816, and... Read more...

Poet of the day

George Canning PC, FRS was a British statesman and politician who served as Foreign Secretary and briefly Prime Minister.

Early life: 1770–1793

Canning was born into an Anglo-Irish family at his parents' home in Queen Anne Street, Marylebone, London. Canning described himself as "an Irishman born in London". His father,...
Read more...

Poem of the day


Daß Dir zum Ernste des Lebens die Lust an den Spielen der Musen
Freundliche Götter gewährt, Schönes dem Guten gesellt:
Nicht die schlechteste Gabe der Himmlischen ist′s, und Du selber
Freue Dich deß, in der Brust blüht Dir ein ewiger Lenz!
Früchte des Herbstes gewinnt auch...
Read more...