Alt hvad Fornuften overgaaer
Utroligt skal ei være,
Thi Alt den store Gud formaaer,
Det er Hans Skaber-Ære,
Og vi, som af Hans sanddrue Ord,
Saa af Hans Gierninger paa Jord,
Hans Herlighed skal lære!

Naar Achas ei vil Herren troe,
At Han ham kan udføre
Af Angest, Trængsel og Uro,
Da faaer han flux at høre,
At han et Tegn begiære maa,
Fra Lysets Hjem, fra Mørkets Vraa,
Saa vil hans Gud det giøre!

Og troes end Guds Løfter slet,
Hvad saa Propheter sige,
Ei bli'r dog Gud af Under træt,
Vil fra sin Skik ei vige,
Men vidner: Tegn Jeg giøre vil,
Som aldrig hørdes Magen til,
Og finder aldrig Lige!

4.
Thi see! en Jomfru uden Mand
Undfange skal og føde,
Ja, Blomsten fin i Herrens Land,
Som Træ skal bære Grøde,
Da fødes skal Immanuel,
Med hvem det skal gaae Alle vel,
Som ei sig paa ham støde!

O vær velkommen i vort Kiød!
Vi ønske høit til Lykke
Det Jomfru-Liv og Moder-Skiød,
Guds Aand vil overskygge!
Vi takke for det Naades-Tegn,
Som under hver en Himmel-Egn
Gienføder Fred og Lykke!


About Edward Hirsch


Edward Hirsch is an American poet and critic who wrote a national bestseller about reading poetry. He has published eight books of poems, including The Living Fire: New and Selected Poems (2010), which brings together thirty-five years of work. He is president of the John Simon Guggenheim Memorial Foundation in New York City (not to be mistaken with E. D. Hirsch, Jr.). Life Hirsch was born in Chicago. He had a childhood involvement with poetry, which he later explored at Grinnell College and the University of Pennsylvania, where he received a Ph.D. in folklore. Hirsch was a professor of English... Read more...

Poet of the day

Malay Roy Choudhury (Bengali: মলয় রায়চৌধুরী) is a Bengali poet and novelist who founded the "Hungryalist Movement" in the 1960s. His literary works have been reviewed by sixty critics in HAOWA 49, a quarterly magazine which devoted its January 2001 special issue to Roy Choudhury's life and works. Commemorative issues...
Read more...

Poem of the day


À d'autres l'Italie et ses mers azurées,
Et ses villes toujours d'un chaud soleil dorées,
Venise qu'on dirait, avec ses grands palais,
Une flotte échouée au bord de sa lagune,
Où le pêcheur croit prendre, aux clartés de la lune,
Les étoiles dans ses filets...
Read more...