Østerlide! Østerlide!
Det var vore Drømmes Land.
Naar vi reed ved Bjergets Side,
Naar vi sang ved Havets Rand -
Østerlide! Østerlide!
Klang det over Bjerg og Strand.

Orienten! Orienten!
Høit fra Sjæl til Sjæl det klang.
Naar vi stod paa Bjergeskrænten,
Naar vi hørte Valfartssang -
Orienten! Orienten!
Did sig Længselsfuglen svang.

Lyslands-Bjerge! Solglands-Dale!
Al min Hu til Eder stod -
Høilandskyst med Palmer svale!
Land med Aserstammens Rod!
Lydlands-Bjerge! Solglands-Dale,
Under Himalayas Fod!

Himalaya! Himalaya!
Himmelluftnings grønne Vang!
Ararat og Strelonaia!
Navne med fortryllet Klang!
Himalaya! Himalaya!
Gloriant for Holger sang.

Cederskove! Palmelunde!
— Engle sang i Verdens Støi -
Dal, hvor Livets Væld oprunde!
Bjerg, hvor Arkens Due fløi!
Cederskove! Palmelunde!
Myrrhabjerge! Virakshøi!

Paradiset! Paradiset!
Land, hvor Liv og Sol oprandt!
Sjælens Vugge, høit lovpriset!
Guddomshave, som forsvandt -
Paradiset! Paradiset!
Veien til dets Port jeg fandt.

Østerlide! Østerlide!
Kroner for din Glands jeg gav.
Mod dit Paradiis saa vide
Saae jeg over Dybets Grav -
Østerlide! Østerlide!
Sang jeg høit paa Verdens Hav.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Ethel Turner was an Australian novelist and children's writer.

Biography

Ethel Turner was born in Doncaster, Yorkshire, England on 24th January, 1872. She migrated to Australia with her widowed mother, older sister Lilian and step sister, Jeannie in 1880.

Educated at Sydney Girls’ High School, she and Lilian wrote stories...
Read more...

Poem of the day


Dugdraaben blinker paa Rosengreen;
Den tindrer, den zittrer af Glæde:
I mindste Dugperle, klar og reen,
Er Verdenssolen tilstede.

Sjæle er Draaber paa Livets Green;
De tindre, de zittre af Glæde:
I Sjælens Dugperle, klar og reen,
Er Verdensaanden tilstede.

Dugdraaben blinker et Øjeblik; Read more...