Sligt skede. Man end saae blandt Aadsler, døde Kroppe
Med Fryd og Glæde-Skrig den sorte Corax hoppe,
Ey vidende hvad nys var fældet for en Dom,
At den til Menneske og skulde skabes om.
Nu seer man Ravnen, som med døde Kroppe skalter,
I andet Øyeblik en Mand, som til Forvalter
I Hyrdens Stervbod sig og Skifter bruge lod,
Blev ved det Embed, han af Ungdom op forstod.
Hans Afkom øvet har Stam-Faderens Bedrifter,
Har løbet efter Lig i Stervbod, og i Skifter
Har stedse ladet see en stor Tienstfærdighed
For viss' pro cento og hvad ellers følger med.
Her spørges billig maa, hvad saadant kunde volde,
Hvi Guder det en Straf og Lidels kunde holde,
At usel Creatur til Menneske blev skabt;
Ved slig Forandring jo meer vunded blev end tabt.
Men de i Tiden saae hvad Mennesk vilde blive,
Den onde Hierte-Sæd, som dennem vilde drive
Til Had, Mistænkelse, til Hofmod, Mord og Rov,
Og træde under Fod Naturens hellig Lov,
Fra hvilken fleste Dyr dog ey saa meget viger,
End ey de grummeste, en Ulv, en Høg, en Tiger.
I slig Henseende de slige Domme skrev,
Og ansaae som en Straf, at Dyret Mennesk blev.


About Ludvig Holberg


Read more...

Poet of the day

George William Louis Marshall-Hall was an English-born musician, composer, conductor, poet and controversialist who lived and worked in Australia from 1891 till his death in 1915. According to his birth certificate, his surname was ‘Hall’ and ‘Marshall’ was his fourth given name, which commemorated his physiologist grandfather, Marshall Hall (1790–1857)...
Read more...

Poem of the day


Hører, I, som græde,
Og med Taarer væde
Jesu Hvile-Sted!
Bort med Graad og Klage!
Her er gode Dage,
Her er Fryd og Fred,
Jesus smukt sin Magt har brugt,
Kløvet alle Fiendens Skjolde,
Stormet Mur og Volde!

Staaet op af Døde, Read more...