Med Andagt knæler jeg,
Hellige Natur! for Dit Altar.

Jeg sørger med Dig,
Naar Du snoer om
Sortklædte Hofter
Det syvfoldfarvede Belte,
Naar Dit blinkende Øie fyldes med Taarer.

Jeg glædes med Dig,
Naar Du vanker i Sommervinden,
Naar Du sødtaandende staaer
Over musbedækkede Tag,
Og ei foragter
At smykke det rundt med Vaarens Blomster.

Trofast maa Du være, Natur!
Thi ofte jeg lytted' i Skoven,
Naar med susende Vinger
Du slog dens mægtige Harpe.
Ofte ved Kilden,
Naar i de flydende Strænge
Med sagte Finger Du famled.

Da hørte jeg Din Stemme,
Hørte Dig stedse gientage
Din gamle Sang med uendelig Veemod.

Uendelig Dybde laae i de simple Toner,
Uendelig trofast maa være det Hjerte,
Der hænger saa fast ved det Gamle.

Trofast maa Du være, Natur!
Og derfor jeg lægger min Haand paa Dit Altar
Og sværger det høit:
Aldrig at lukke min Sjæl for Din Storhed,
Aldrig at hylde en fremmed Guddom,
Og glad at offre mit Liv
For et Blik af Dit dunkeltbeskuende Øie.

Ingen Ring vexled' Du med mig,
Ingen gylden Slange
Snoer sig om Fing'ren til Pant paa Din Troskab.
Kun en ringe Steen*)
Gav Du i min Haand,
Uanselig og graa,
Men jeg føler i den
Et dunkelt Slag af Dit mægtige Hjerte.


About Johannes Carsten Hauch


Johannes Carsten Hauch (May 12, 1790 - March 4, 1872), Danish poet, was born of Danish parents residing at Frederikshald in Norway. In 1802 he lost his mother, and in 1803 returned with his father to Denmark. In 1807 he fought as a volunteer against the English invasion. He entered the university of Copenhagen in 1808, and in 1821 took his doctors degree. He became the friend and associate of Steffens and Oehlenschläger, warmly adopting the romantic views about poetry and philosophy. His first two dramatic poems, The Journey to Ginistan and The Power of Fancy, appeared in 1816, and... Read more...

Poet of the day

Christopher Pearse Cranch (March 8, 1815 – January 20, 1892) was an American writer and artist.

Cranch was born in the District of Columbia. He attended Columbian College and Harvard Divinity School. He briefly held a position as a Unitarian minister. Later, he pursued various occupations: a magazine editor, caricaturist,...
Read more...

Poem of the day


Songs that could span the earth,
When leaping thought had stirred them,
In many an hour since birth,
We heard or dreamed we heard them.

Sometimes to all their sway
We yield ourselves half fearing,
Sometimes with hearts grown grey
We curse ourselves for...
Read more...