Nu vaagne alle Guds Fugle smaa,
De flyve fra Reden og sjunge;
De prise Vor Herre saa godt de formaae:
De takke for Livet og Lyset med fløitende Tunge.

Nu qviddrer Svalen paa Kirketag,
Og Spurven ved Menneskers Huse;
De synge: Godmorgen! de synge: Goddag!
De synge: Gudsfred! Gud skee Lov! og i Luften hensuse.

Smaafuglens Sang Vor Herre forstaaer;
Han kjender hver Sjæl i sit Rige;
De Fattiges Lovsang han ikke forsmaaer;
Han seer, hvad de maalløse Skabninger alle vil sige.

Os seer Du ogsaa, Du kjære Gud!
Du hører vor Røst i din Himmel;
Naar Fuglene flagre af Rederne ud,
Du hører Smaabørnenes Priis i din jublende Vrimmel.


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

George Canning PC, FRS was a British statesman and politician who served as Foreign Secretary and briefly Prime Minister.

Early life: 1770–1793

Canning was born into an Anglo-Irish family at his parents' home in Queen Anne Street, Marylebone, London. Canning described himself as "an Irishman born in London". His father,...
Read more...

Poem of the day


Daß Dir zum Ernste des Lebens die Lust an den Spielen der Musen
Freundliche Götter gewährt, Schönes dem Guten gesellt:
Nicht die schlechteste Gabe der Himmlischen ist′s, und Du selber
Freue Dich deß, in der Brust blüht Dir ein ewiger Lenz!
Früchte des Herbstes gewinnt auch...
Read more...