Halleluja for Lysets Drot!
Hans Kæmpe-Værk er stort:
Han giæsted Dødning-Kongens Slot,
Og sprængde Helveds Port!

I Mørket skinned Livets Soel,
Og Frelseren opstod,
Da styrted Dødens Konge-Stol,
Da faldt Tyrannens Mod!

Med Helte-Fryd, i Straale-Skrud,
Med Arr af lægte Saar,
Da stævned Seier-Herren prud
Op til sin Faders Gaard!

Der høit ophøiet throner Han,
Vor Frelser og vor Gud,
Velsignelserne trindt om Land
Rundhaandet strøer Han ud!

I Støvets Børn med Bane-Saar!
Lovsynger Livets Drot!
Hans Gave er et Gylden-Aar,
Livsaligt, evig godt!

I Lysets Aander, Engle-Chor!
Lovsynger 'Gud med os,'
Som reiste op den faldne Jord,
Al Mørkheds Magt til Trods!


About Nicolaj Frederik Severin Grundtvig


N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system... Read more...

Poet of the day

Kenneth Fearing (July 28 1902 - June 26, 1961) was an American poet, novelist, and founding editor of the Partisan Review. Literary critic Macha Rosenthal called him "the chief poet of the American Depression."

Fearing was born in Oak Park, Illinois. His parents divorced when he was a year old,...
Read more...

Poem of the day


I was born in the congo
I walked to the fertile crescent and built
the sphinx
I designed a pyramid so tough that a star
that only glows every one hundred years falls
into the center giving divine perfect light
I am bad

I...
Read more...