I alle de Riger og Lande,
Hvorhen jeg i Verden foer,
Jeg fegted med aaben Pande
For hvad jeg for Alvor troer.

En Ørn var mit Hjelme-Mærke;
Paa Brynien stod Korsets Tegn.
Paa Skjold bar jeg Løverne stærke
I Hjerternes milde Hegn.

Naar Mænd jeg kasted min Handske,
Opslog jeg min Ridderhjelm;
Da saae, jeg var Holger Danske
Og ingen formummet Skjelm.

Vil Dansken i Verden fegte,
Men dølger Aasyn og Navn,
Jeg veed, hans Aand er ei ægte -
Jeg tager ham ei i Favn


About Bernhard Severin Ingemann


Read more...

Poet of the day

Katherine Fowler was born on New Year's day, 1631 in London, England. Her father, John Fowler, was a Presbyterian merchant. Katherine was educated at one of the Hackney boarding-schools, where she became fluent in several languages. After the death of John Fowler, Katherine's mother married a Welshman, Hector Philips, and,...
Read more...

Poem of the day


One lovely name adorns my song,
And, dwelling in the heart,
Forever falters at the tongue,
And trembles to depart.


Read more...