Herr Magnus han stirrer i Vinternatten ud:
'Christ give, jeg maa svale min Hævn paa Hertug Knud!'
Et Lønbrev han skriver saa tankefuld med Sned:
'Du møde mig i Harrestad, der vil vi tales ved.'

Herr Magnus han spænder sit Glavind ved Lænd:
'Ham hilse Danmarks Piger, mig følge Danmarks Mænd.'
Herr Magnus han rider med Kjæmper ved sin Side,
'nu vil vi bede Hjorten og se, hvor den mon lide.'

Og da de kom til Harrestad, hvor Skovens Fugle bo,
da mødte de Knud Hertug, saa listelig de lo.
'Nu skrifte du, min Frænde, hvad ej du skrifted før,
hvo Guldkronen fanger, naar Dannerkongen dør.

Og hør, min unge Frænde, du synes mig saa bleg,
nu vil vi skifte Riget ved Sværdenes Leg.'
De jærnklædte Kæmper opløfted deres Spær,
saa vog de den Herre ved Fuldmaanens Skjær.

Da sprang der frem en Kilde, den sank igen i Hav,
det var de Danskes Taarer, der flød ved Heltens Grav.
O, Danmark, paa Rænker du aldrig dig forstod,
det har du tit betalt med dit reneste Blod.


About Johannes Carsten Hauch


Johannes Carsten Hauch (May 12, 1790 - March 4, 1872), Danish poet, was born of Danish parents residing at Frederikshald in Norway. In 1802 he lost his mother, and in 1803 returned with his father to Denmark. In 1807 he fought as a volunteer against the English invasion. He entered the university of Copenhagen in 1808, and in 1821 took his doctors degree. He became the friend and associate of Steffens and Oehlenschläger, warmly adopting the romantic views about poetry and philosophy. His first two dramatic poems, The Journey to Ginistan and The Power of Fancy, appeared in 1816, and... Read more...

Poet of the day

Edward George Dyson was an Australian poet, journalist and short story writer.

He was born at Morrisons near Ballarat in March 1865. His father, George Dyson, arrived in Australia in 1852 and after working on various diggings became a mining engineer, his mother came from a life of refinement in...
Read more...

Poem of the day


J'aime ton nom d'Apollonie,
Echo grec du sacré vallon,
Qui, dans sa robuste harmonie,
Te baptise soeur d'Apollon.

Sur la lyre au plectre d'ivoire,
Ce nom splendide et souverain,
Beau comme l'amour et la gloire,
Prend des résonances d'airain.

Classique, il fait plonger les...
Read more...