Herre Gud! hvor agtes ringe
Nu dit Kirke-Tjenerskab,
Som ei meer din Røst og Vinge
Kald og Kraft og Ly dem gav,
Skiøndt Du selv dem har indsat
Til at vogte Himlens Skat,
Og, dem ei til liden Ære,
Troe Husholdere at være!

Søde Jesus! Over-Hyrde!
Ræk dem dog din Høire-Haand!
Giør dem let den tunge Byrde
Ved din Faders gode Aand,
Saa det klarlig findes maa,
I de store Ting og smaa,
At, trods Verdens vrange Domme,
Til Velsignelse de komme!

Omendskiøndt de ikke bære
Paa en ond Samvittighed,
Rene kan de ikke være,
Det med Fryd al Verden veed,
Herre! Du, som Alting seer,
Kiender godt vort Støv og Leer,
Lad din Menighed dog lære
Dig i Tjenerne at ære!

Lad dem ei for hastig dømme
Mellem Veien smal og breed,
Laste her og hist berømme,
Før de vide ret Beskeed,
Bie heller paa den Dag,
Som skal klare Kirkens Sag,
Blotte Alt hvad Mørket dølger,
Lønne hver, som Lys han følger!

Dog, I, Herrens Kierte-Svende,
Viede til Troens Ord,
Som end skal til Verdens Ende
Lyset holde ved hans Bord!
Bryder jer kun lidet om
Ubesindig Folke-Dom!
I, som skal for Andre svare,
Værer frie paa egen Fare!


About Nicolaj Frederik Severin Grundtvig


N.F.S. Grundtvig is considered to be the father of Danish folk schools. His radical ideas were the cornerstone upon which this educational reform was based. He was a Danish minister, a theologian, a poet, a philosopher, a historian, a hymn writer, a social critic, and most relevantly, an educator. His educational vision was for a unique school that would serve Danish people of all social standings, especially the farmers. He originally called it "folkelig hojskole" (loosely interpreted as "a school that would be "of and for the people"") (Borish, 1991, p. 17). His idea was to create an educational system... Read more...

Poet of the day

Isaac Rosenberg was an English poet of the First World War who was considered to be one of the greatest of all English war poets. His "Poems from the Trenches" are recognised as some of the most outstanding written during the First World War.

Isaac Rosenberg was born to Barnet...
Read more...

Poem of the day


Who will away to Athens with me? Who
Loves choral songs and maidens crown'd with flowers,
Unenvious? mount the pinnace; hoist the sail.
I promise ye, as many as are here,
Ye shall not, while ye tarry with me, taste
From unrinsed barrel the diluted...
Read more...